VIB Tân Thành

  • Địa chỉ: Số 913 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP HCM
  • Số điện thoại: 08.38106646
  • Số Fax: 08 3810 6053
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Tân Thành


Các chi nhánh VIB Quận Tân Phú