VIB Tao Đàn

  • Địa chỉ: Số 28 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: (08) 3 930 2586
  • Số Fax: (08) 3 9302585
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Tao Đàn


Các chi nhánh VIB Quận 3