VIB Thanh Đa

  • Địa chỉ: số 667 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 08 38997190
  • Số Fax: 0838997192
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Thanh Đa


Các chi nhánh VIB Quận Bình Thạnh