VIB Thống Nhất

  • Địa chỉ: Số 1174 Đường 3 tháng 2, Phường 8, Quận 11, TP HCM
  • Số điện thoại: 08.39621828
  • Số Fax: 08 39621829
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Thống Nhất


Các chi nhánh VIB Quận 11