VIB Thủ Đức

  • Địa chỉ: 192 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM
  • Số điện thoại: 083 7225545
  • Số Fax: 0837225546
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Thủ Đức