VIB Trường Sơn

  • Địa chỉ: Số 2, đường Trường Sơn, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 08.35472982
  • Số Fax: 08 35472983
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Trường Sơn


Các chi nhánh VIB Quận Tân Bình