Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Khánh Hòa

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Khánh Hòa. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nha Trang 2 địa điểm,...

  • Thành Phố Nha Trang
  • VIB Phan Chu Trinh

   21 Phan Chu Trinh, P. Xương Huân, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

  • Thành Phố Nha Trang
  • VIB Nha Trang

   50 Lê Thành Phương, P. Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

 • Xem tiếp...

Chi nhánh VIB tại quận/huyện của Khánh Hòa