VIB Nha Trang

  • Địa chỉ: 50 Lê Thành Phương, P. Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
  • Số điện thoại: 058 3820 727;
  • Số Fax: 058 3820 728
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Nha Trang


Các chi nhánh VIB Thành Phố Nha Trang