VIB Phan Chu Trinh

  • Địa chỉ: 21 Phan Chu Trinh, P. Xương Huân, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
  • Số điện thoại: 058 3562 909;
  • Số Fax: 058 3562 908
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Phan Chu Trinh


Các chi nhánh VIB Thành Phố Nha Trang