Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Lâm Đồng

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 12 quận huyện của Lâm Đồng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Đà Lạt 1 địa điểm,...

Chi nhánh VIB tại quận/huyện của Lâm Đồng