VIB Lâm Đồng

  • Địa chỉ: 56-58 Khu Hòa Bình, Phường 1, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
  • Số điện thoại: 063 3511968
  • Số Fax: 063 3511969
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Lâm Đồng