VIB Chợ Vinh

  • Địa chỉ: 108 Lê Huân, Khối 3, P.Hồng Sơn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
  • Số điện thoại: 0238 3526 228
  • Số Fax: 0238 3526 229
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Chợ Vinh


Các chi nhánh VIB Thành Phố Vinh