VIB Diễn Châu

  • Địa chỉ: tầng 1, Tòa nhà Trụ sở Bưu điện Huyện Diễn Châu, Khối 4, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
  • Số điện thoại: 0238 362 3828
  • Số Fax: 0238 362 3829
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Diễn Châu