VIB Hưng Dũng

  • Địa chỉ: Một phần tầng 1, tòa nhà Trung Đô Tower, đại lộ Lênin, khối Trưng Đô, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
  • Số điện thoại: 0238 3548 228
  • Số Fax: 0238 3548 229
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Hưng Dũng


Các chi nhánh VIB Thành Phố Vinh