VIB Vinh

  • Địa chỉ: Tầng 1 nhà B Khu Trung Tâm Thương Mại-Dịch vụ, đường Quang Trung, P. Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
  • Số điện thoại: 0238 3588228
  • Số Fax: 0238 3588229
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Vinh


Các chi nhánh VIB Thành Phố Vinh