Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Phú Thọ

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 13 quận huyện của Phú Thọ. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Việt Trì 1 địa điểm,...

    • Thành Phố Việt Trì
    • VIB Việt Trì

      số 1676 đại lộ Hùng Vương, phường Nông Trang, Thành phố Việt trì, tỉnh Phú Thọ.

  • Xem tiếp...

Chi nhánh VIB tại quận/huyện của Phú Thọ