VIB Việt Trì

  • Địa chỉ: số 1676 đại lộ Hùng Vương, phường Nông Trang, Thành phố Việt trì, tỉnh Phú Thọ.
  • Số điện thoại: 0210.3816 199
  • Số Fax: 0210.3816 166
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Việt Trì