Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Quảng Ngãi

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 14 quận huyện của Quảng Ngãi. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Quảng Ngãi 1 địa điểm,...

    • Thành Phố Quảng Ngãi
    • VIB Quảng Ngãi

      số 289 đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

  • Xem tiếp...

Chi nhánh VIB tại quận/huyện của Quảng Ngãi