VIB Quảng Ngãi

  • Địa chỉ: số 289 đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
  • Số điện thoại: 055 3713030
  • Số Fax: 055 3713 040
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Quảng Ngãi