VIB Cẩm Phả

  • Địa chỉ: 435 đường Trần Phú, Phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
  • Số điện thoại: 033.3 722 988
  • Số Fax: 033.3 722 977
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Cẩm Phả


Các chi nhánh VIB Thành Phố Cẩm Phả