VIB Hoàng Thạch

  • Địa chỉ: Số 100 đường Hoàng Hoa Thám, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
  • Số điện thoại: 033 3584 594
  • Số Fax: 033 3584 595
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Hoàng Thạch