VIB Uông Bí

  • Địa chỉ: 496 đường Quang Trung (TTTM),P.Quang Trung, TX Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
  • Số điện thoại: 033 3562 588
  • Số Fax: 033 3562 589
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Uông Bí