Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Thái Bình

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Thái Bình. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thái Bình 1 địa điểm,...

    • Thành Phố Thái Bình
    • VIB Thái Bình

      tầng 1 tòa nhà Thái Bình Dream, số 355 Lý Bôn, phường Đề Thám, Tp,Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

  • Xem tiếp...

Chi nhánh VIB tại quận/huyện của Thái Bình