VIB Thái Bình

  • Địa chỉ: tầng 1 tòa nhà Thái Bình Dream, số 355 Lý Bôn, phường Đề Thám, Tp,Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
  • Số điện thoại: 0363 643 616
  • Số Fax: 0363 643 615
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Thái Bình