Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Thái Nguyên

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Thái Nguyên. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thái Nguyên 3 địa điểm,...

  • Thành Phố Thái Nguyên
  • VIB Gang Thép

   Tổ 11 Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

  • Thành Phố Thái Nguyên
  • VIB Thái Nguyên

   số 661đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  • Thành Phố Thái Nguyên
  • VIB Lương Ngọc Quyến

   127 Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 • Xem tiếp...

Chi nhánh VIB tại quận/huyện của Thái Nguyên