VIB Gang Thép

  • Địa chỉ: Tổ 11 Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
  • Số điện thoại: 02803831388
  • Số Fax: 02803831383
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Gang Thép


Các chi nhánh VIB Thành Phố Thái Nguyên