VIB Lương Ngọc Quyến

  • Địa chỉ: 127 Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
  • Số điện thoại: ( 0280) 3 657 290
  • Số Fax: ( 0280) 3 657 291
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Lương Ngọc Quyến


Các chi nhánh VIB Thành Phố Thái Nguyên