VIB Thái Nguyên

  • Địa chỉ: số 661đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
  • Số điện thoại: 0280.3656.925
  • Số Fax: 0280.3656.926
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Thái Nguyên


Các chi nhánh VIB Thành Phố Thái Nguyên