Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Thanh Hóa

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 27 quận huyện của Thanh Hóa. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thanh Hóa 4 địa điểm,...

  • Thành Phố Thanh Hóa
  • VIB Trường Thi

   Số 267 đường Trường Thi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

  • Thành Phố Thanh Hóa
  • VIB Lam Sơn

   số  217 đường Quang Trung 1, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

  • Thành Phố Thanh Hóa
  • VIB Thanh Hóa

   Số 2 đường Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

  • Thành Phố Thanh Hóa
  • VIB Bà Triệu

   Lô 30, Khu nhà liền kề, Phường Đông Thọ, đường Bà Triệu, TP. Thanh Hóa

 • Xem tiếp...

Chi nhánh VIB tại quận/huyện của Thanh Hóa