VIB Lam Sơn

  • Địa chỉ: số  217 đường Quang Trung 1, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
  • Số điện thoại: 0237 3729859
  • Số Fax: 0237 3729848
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Lam Sơn


Các chi nhánh VIB Thành Phố Thanh Hóa