VIB Thanh Hóa

  • Địa chỉ: Số 2 đường Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Số điện thoại: 0237 3726 276
  • Số Fax: 0237 3726277/ 378
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Thanh Hóa


Các chi nhánh VIB Thành Phố Thanh Hóa