VIB Trường Thi

  • Địa chỉ: Số 267 đường Trường Thi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Số điện thoại: 0237 3 957 789
  • Số Fax: 0237 3 957 686
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Trường Thi


Các chi nhánh VIB Thành Phố Thanh Hóa