VIB Đông Ba

  • Địa chỉ: số 59 Mai Thúc Loan, P.Thuận Thành, Thành phố Huế, Tỉnh TT Huế
  • Số điện thoại: 0234.3599666
  • Số Fax: 0234.3599667
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Đông Ba


Các chi nhánh VIB Thành Phố Huế