VIB Huế

  • Địa chỉ: Một phần tầng 1 và một phần tầng 2 Tòa nhà số 51 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Số điện thoại: 0234 3883 666
  • Số Fax: 0234 3883 667
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Huế


Các chi nhánh VIB Thành Phố Huế