VIB Trường Tiền

  • Địa chỉ: 30 đường Lê Lợi, phường Phú Nhuận, TP.Huế
  • Số điện thoại: 054 3886 666
  • Số Fax: 054 3883 677
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Trường Tiền


Các chi nhánh VIB Thành Phố Huế