Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Thành Phố Long Xuyên An Giang

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Long Xuyên.

  • VIB Thành Phố Long Xuyên
  • VIB An Giang

    73-75 Nguyễn Trãi, Phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang