Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Thành Phố Bà Rịa Bà Rịa Vũng Tàu

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bà Rịa.

  • VIB Thành Phố Bà Rịa
  • VIB Bà Rịa

    1264 - 1266 Bạch Đằng , P Phước Trung, TP Bà Rịa , Tỉnh Bà Rịa Vũng tàu