Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Thành Phố Quy Nhơn Bình Định

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Quy Nhơn.

  • VIB Thành Phố Quy Nhơn
  • VIB Quy Nhơn

    104 Mai Xuân Thưởng, phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn