Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Thành Phố Thủ Dầu Một Bình Dương

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Thủ Dầu Một.

  • VIB Thành Phố Thủ Dầu Một
  • VIB Bình Dương

    306 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

  • VIB Thành Phố Thủ Dầu Một
  • VIB Thủ Dầu Một

    416 Cách Mạng Tháng 8, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương