Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Thành Phố Cà Mau Cà Mau

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Cà Mau.

  • VIB Thành Phố Cà Mau
  • VIB Cà Mau

    10-20 Hùng Vương, Phường 7, TP Cà Mau , Tỉnh Cà Mau