Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Cao Lãnh.

  • VIB Thành Phố Cao Lãnh
  • VIB Đồng Tháp

    82-84 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp