Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Huyện Thạch Thất Hà Nội

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thạch Thất.

  • VIB Huyện Thạch Thất
  • VIB Thạch Thất

    Cống Bùng, đường 419, xã Phùng xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội