Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Huyện Ứng Hòa Hà Nội

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ứng Hòa.

  • VIB Huyện Ứng Hòa
  • VIB Vân Đình

    Số 322 đường Lê Lợi, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà nội