Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Quận Hoàng Mai Hà Nội

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hoàng Mai.

  • VIB Quận Hoàng Mai
  • VIB Đại Kim

    Tầng 1 Ô 15B, Khu Đô thị mới Đại Kim phố Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim, Hoàng Mai, HN

  • VIB Quận Hoàng Mai
  • VIB Kim Đồng

    số 45 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.