Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Quận Tây Hồ Hà Nội

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Tây Hồ.

  • VIB Quận Tây Hồ
  • VIB Tây Hồ

    số 45 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

  • VIB Quận Tây Hồ
  • VIB Thụy Khuê

    số 20 đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, hà Nội