Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Thành Phố Hải Dương Hải Dương

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hải Dương.

  • VIB Thành Phố Hải Dương
  • VIB Hải Dương

    Số 36 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

  • VIB Thành Phố Hải Dương
  • VIB Thành Đông

    Số 61 Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương