Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Thị Xã Chí Linh Hải Dương

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Chí Linh.

  • VIB Thị Xã Chí Linh
  • VIB Sao Đỏ

    số 119 đường Nguyễn Trãi, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương