Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thủy Nguyên.

  • VIB Huyện Thủy Nguyên
  • VIB Thủy Nguyên

    Số 9 đường Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng