Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Quận Hải An Hải Phòng

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hải An.

  • VIB Quận Hải An
  • VIB Hải An

    Số 523- 525 Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP. Hải Phòng