Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Quận Hồng Bàng Hải Phòng

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hồng Bàng.

  • VIB Quận Hồng Bàng
  • VIB Hải Phòng

    Số 09, Trần Hưng Đạo, Hải Phòng

  • VIB Quận Hồng Bàng
  • VIB Bạch Đằng

    Số 205 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng